Grupa Improwizacyjna Ad Hoc

Z Encyklopedia Kabaretu

Grupa Improwizacyjna AD HOC – grupa zajmująca się improwizacją kabaretową, powstała w 2008 roku w Krakowie. Ma w swoim repertuarze zarówno krótkie, jak i długie formy impro. Z inicjatywy Grupy AD HOC powstał ImproFest - Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Kabaretowej, którego pierwsza edycja odbyła się w listopadzie 2010.

Do najbardziej popularnych spektakli Grupy AD HOC należą:

Wieczór Komedii Improwizowanej: Spektakl składający się z około 15 różnorodnych, improwizowanych krótkich form (gier i piosenek)tworzonych na żywo przy aktywnym udziale publiczności.

The Chuck Menton Show: Spektakl będący kompromisem między krótkimi i długimi formami impro – najczęściej składa się z trzech półgodzinnych „podspektakli” inspirowanych podanym przez publiczność słowem, miejscem, ważnym momentem w życiu, dowcipem itp.

Restart: Autorski spektakl improwizowany, zbudowany wokół jednej, powtarzającej się scenki będącej punktem wyjścia do niezliczonej ilości nowych opowieści.

Skład


Byli członkowie:


Linki zewnętrzne

Oficjalna strona Grupy Ad Hoc na Facebooku